PRIVACYBELEID

Jouw privacy is belangrijk

Deze website wordt beheerd door Grafi Offshore BV, gevestigd aan Landpoortstraat 5, 4797 AM Willemstad. Grafi Offshore BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Grafi Offshore BV
Landpoortstraat 5
4797 AM Willemstad
0168-476144

Welke gegevens verzamelen we

Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@grafi-offshore.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grafi Offshore BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Grafi Offshore BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Grafi Offshore BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Grafi Offshore BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Grafi Offshore BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Grafi Offshore BV) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Grafi Offshore BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens: 7 jaar (conform wetgeving fiscus)
 • Nieuwsbriefabonnees: na uitschrijving uit de nieuwsbrief verwijderen wij je gegevens
 • Prospects: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Grafi Offshore BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Grafi Offshore BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo maken wij het gebruik van onze website gemakkelijker voor je. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Toestemming

Niet alle cookies zijn gemaakt om persoonsgegevens te verzamelen. Met functionele cookies verzamelen wij bijvoorbeeld geen persoonsgegevens. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen wanneer je de website bezoekt

Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat deze cookies geplaatst mogen worden zonder je toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen wanneer je onze website bezoekt.

Daarnaast gebruiken wij marketing cookies. Dit zijn cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. In onze cookiebannner hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken op deze website.

Voorkeuren:

Cookienaam Organisatie Provider url Type Expiry
lang LinkedIn ads.linkedin.com HTTP Session

Analytics:

Cookienaam Organisatie Provider url Type Expiry
_ga Google Analytics grafi-offshore.com HTTP 2 years
_gat Google Analytics grafi-offshore.com HTTP Session
_gid Google Tag Manager grafi-offshore.com HTTP Session

Marketing:

Cookienaam Organisatie Provider url Type Expiry
ads/ga-audiences Google Adwords google.com Pixel Session
ads/user-lists/# Google Adwords google.com Pixel Session
brcookie LinkedIn linkedin.com HTTP 2 years
BizoID LinkedIn ads.linkedin.com HTTP 179 days
bscookie LinkedIn linkedin.com HTTP 2 years
fr Facebook facebook.com HTTP 3 months
IDE DoubleClick doubleclick.net HTTP 1 year
lidc LinkedIn linkedin.com HTTP Session
PREF YouTube youtube.com HTTP 8 months
test_cookie DoubleClick doubleclick.net HTTP Session
tr Facebook facebook.com Pixel Session
UserMatchHistory LinkedIn ads.linkedin.com HTTP 179 days
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube youtube.com HTTP 179 days
YSC YouTube youtube.com HTTP Session

Unclassified:

Cookienaam Organisatie Provider url Type Expiry
_li_id.1d7f Grafi Offshore grafi-offshore.com HTTP 2 years
_li_ses.1d7f Grafi Offshore grafi-offshore.com HTTP Session
i LeadInfo .collectorleadinfo.net Pixel Session
snowplowOutQueue_ leadinfo_cf_get LeadInfo grafi-offshore.com HTML Persistent

 

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Social media buttons (Twitter, LinkedIn, Facebook)

De social media buttons op deze website bevatten geen cookies. Het zijn links naar de website van het betreffende platform (bijvoorbeeld) Twitter. Als je van die link gebruik maakt, verlaat je onze website en kom je terecht bij (bijvoorbeeld) Twitter. Daar geldt het privacybeleid en het cookiebeleid van het betreffende platform. Daar hebben wij geen invloed op en daar kunnen wij dus ook niet voor instaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grafi Offshore BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@grafi-offshore.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Grafi Offshore BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Grafi Offshore BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@grafi-offshore.com