DTP werk en interactieve assets voor rekenmethode van ThiemeMeulenhoff

 

Alles telt Q project

De wereld verandert en daarmee ook het rekenonderwijs. Met de rekenmethode “Alles telt Q” speelt ThiemeMeulenhoff hier goed op in. De methode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs bestaat uit een papieren en een online deel. Dit geeft de docent maximale keuzevrijheid om in te spelen op de manier waarop kinderen de lesstof optimaal verwerken: in het schrift of digitaal. De “Alles telt Q” methode is volop in ontwikkeling. Dat betekent dat met grote regelmaat nieuw lesmateriaal wordt gemaakt. Wij zijn er trots op dat wij daar een bijdrage aan hebben geleverd!

Inhoud van het project

De “Alles telt Q” methode is beschikbaar voor groep 1 t/m 8. De materialen van groep 3 t/m 8 zijn per groep opgebouwd uit 6 blokken van 5 lesweken. De papieren variant bestaat uit leer-werkschriften. Per leerjaar is er voor ieder blok een apart werkschrift van ongeveer 56 pagina’s. Dit werkschrift wordt op 3 niveaus gemaakt: Basis, Maat en Plus. In totaal heb je het dan over een groot aantal verschillende werkschriften dat gemaakt moet worden. Diverse auteurs leveren hiervoor kopij aan. Een leuke klus om hier een gestructureerd geheel van te maken met de juiste informatie op de juiste plek. GO! Grafi Offshore heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opmaak van de werkschriften en het aanleveren van materiaal voor de online omgeving.

DTP werkzaamheden voor drukwerk

Kenmerkend voor een rekenmethode is het gebruik van tabellen, figuren, diagrammen, rekenschalen, etc. De opmaak hiervan is een intensief karwei. De DTP studio van GO! Grafi Offshore heeft de ruwe opmaak van de werkschriften in Adobe InDesign verzorgd. De diverse auteurs van ThiemeMeulenhoff leverden de opdrachtomschrijvingen aan in Word en verwezen naar de bijbehorende tabel in het Wordbestand. Onze DTP studio heeft vervolgens de basisopmaak van de opdrachten en bijbehorende tabellen, diagrammen en grafieken uitgewerkt in Adobe InDesign. Een leuke uitdaging waarbij we in korte tijd de basisopmaak van 36 werkschriften hebben opgeleverd.

Interactieve assets voor de online omgeving

Naast het materiaal voor print, hebben we de tabellen, grafieken en diagrammen ook geschikt gemaakt voor de online omgeving van “Alles telt Q”. Belangrijk was dat de afbeeldingen werden omgezet in beeldmateriaal dat online ingevuld kon worden. Onze DTP studio heeft hiervoor de tabellen, grafieken en diagrammen vanuit Adobe Illustrator geëxporteerd als svg bestand. Vervolgens heeft onze Interactive Media Studio hier de codering van aangepast, zodat de afbeeldingen interactief werden en daarmee geschikt om online in te vullen. Een leuke samenwerking tussen onze designers en developers met als resultaat de oplevering van interactieve assets die naadloos in de workflow en de online omgeving van ThiemeMeulenhoff passen.

Waardering voor snel resultaat en goed meedenken

ThiemeMeulenhoff is erg tevreden over de samenwerking met GO! Grafi Offshore. Vooral de snelheid van opleveren en het goed meedenken in mogelijkheden worden gewaardeerd. Door duidelijk te communiceren wanneer er hiaten of onduidelijkheden in het aangeleverde materiaal zaten, kon adequaat worden bijgestuurd. Maurice van Kouwen, Business Manager Primair Onderwijs bij ThiemeMeulenhoff: “Het is altijd fijn om samen te werken met een partner die meedenkt in oplossingen in plaats van problemen. We hebben in korte tijd een mooi project met goed resultaat afgerond.” Hier sluiten wij ons helemaal bij aan!