In samenwerking met Superkeukens biedt Electrolux de klanten van Superkeukens een bijzonder garantievoordeel. Bij registratie van minimaal 4 Electrolux apparaten op een speciale webpagina, krijgen klanten van Superkeukens de mogelijkheid een volledige garantie van 5 jaar aan te vragen. Electrolux heeft GO! Grafi Offshore benaderd voor het design en de technische realisatie van deze pagina.

Het project

Op de registratiepagina kunnen consumenten hun apparaten (minimaal 4) registreren. Per product dient de consument het merk, de productgroep en de modelnaam te selecteren uit een voorgedefinieerde lijst. Ook wordt gevraagd een kopie van de factuur te uploaden. Na de registratie ontvangt de consument het garantiecertificaat per email. Via een admin panel heeft Electrolux toegang tot de achterkant van het systeem en kan daar gegevens bekijken, downloaden en importeren.

De uitwerking

Electrolux leverde beeldmateriaal, huisstijl, logo’s, teksten en productgegevens aan. De developers van GO! Grafi Offshore ontwikkelden de registratiepagina en het backoffice gedeelte in PHP. Tussendoor stuurden we Electrolux geregeld updates. We zijn flexibel omgegaan met RFC’s (Request for Change). Ook hebben we Electrolux betrokken bij het testen van de software.