Noordhoff Uitgevers is leverancier van hoogwaardige leermiddelen. In een snel veranderende (onderwijs) wereld investeert de educatieve uitgeverij continu in vernieuwing van haar methoden.

Lesmateriaal op de iPad

Bij Noordhoff Uitgevers is veel digitaal lesmateriaal beschikbaar. Een belangrijk deel daarvan is ontwikkeld in Flash. Om dit lesmateriaal ook toegankelijk te maken op een iPad, moet het omgezet worden naar HTML5. Door een artikel over HTML5 in een van de nieuwsbrieven van GO! Grafi Offshore kwam Noordhoff Uitgevers ook voor dit project bij GO! Grafi Offshore terecht.

De uitdaging

De vraag die Noordhoff Uitgevers eind van de zomer bij GO! Grafi Offshore neerlegde was of het mogelijk was dit jaar een paar duizend assets in Flash om te zetten naar HTML5. GO! Grafi Offshore ging de uitdaging graag aan. Een eerste proefproject met 50 bestanden werd succesvol afgerond. Vervolgens leverde Noordhoff Uitgevers een batch van 4.500 bestanden aan. Deze batch bevatte een variëteit aan bestanden van verschillende moeilijkheidsgraad. Om het omzetten naar HTML5 zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft GO! Grafi Offshore deze bestanden eerst gecategoriseerd. Vervolgens werden deze door de medewerkers van de Flash Studio omgezet naar HTML5. Inmiddels is een tweede batch aangeleverd die ook voor een deel verwerkt is.

Een succesvol verloop

Noordhoff Uitgevers is zeer tevreden over het verloop van het project. “Wij zijn zeer tevreden over de gigantische flexibiliteit van GO! Grafi Offshore”, aldus Kees Bonting van Noordhoff Uitgevers. Daarnaast waren we blij verrast dat GO! Grafi Offshore zeer goed met ons meedacht en zelf met suggesties en oplossingen kwam. Ook zijn we zeer te spreken over de projectcommunicatie. We worden goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het project.”

Moderne leermiddelen

In korte tijd zijn veel assets geschikt gemaakt voor gebruik op de iPad. Deze zullen met ingang van het nieuwe schooljaar beschikbaar zijn. Hiermee biedt Noordhoff Uitgevers een nieuwe generatie moderne leermiddelen aan, die op  verschillende devices te gebruiken zijn. Een goed voorbeeld van het streven van Noordhoff om methodes te bieden waarin gemak, flexibiliteit en interactie met de leerling hand-in-hand gaan.