Perspectief verdraaien (Perspective warp) in Photoshop CC 14.2

Bij het fotograferen van een gebouw komt het vaak voor dat het object er op de foto anders uitziet dan de werkelijkheid. Lijnen van een gebouw die eigenlijk recht lopen, staan in een foto soms vreemd scheef. Ook wanneer de foto vanuit verschillende camerastandpunten wordt genomen, treden er vaak vervormingen in perspectief op. In onderstaande afbeelding zie je het goed. Het lijkt net alsof de muren van het huis scheef staan. Gelukkig biedt Photoshop een handige functie om deze vervormingen van perspectief in foto’s aan te passen.

Oplossing voor vervorming perspectief

In Photoshop CC 14.2 wordt een nieuwe functie gepresenteerd die de oplossing is voor perspectiefvorming. Dit gebeurt via de functie “Perspectief verdraaien” (Perspective Warp). Met “Perspectief verdraaien” kan je het perspectief wijzigen van een deel van het beeld, zonder de rest van de afbeelding te beïnvloeden. De functie “Perspectief verdraaien” is een verbeterde functie van reeds bestaande Photoshopfunctionaliteit, zoals Bewerk-> transformatie -> vervormen (edit -> transform -> distort), Filter -> perspectiefpunt (Filter -> vanishing point), etc.

Perspectief verdraaien (Perspective warp)

We nemen onderstaande afbeelding als basis om te laten zien hoe “Perspectief verdraaien” werkt.

Oorspronkelijk beeld:

perspective warp photoshop origineel beeld
Zoals je in de foto van dit huis ziet, staan de muren op de foto behoorlijk scheef. Om de muren weer recht te krijgen en in het juiste perspectief te zetten, gaan we naar “Bewerken -> Perspectief verdraaien” (Edit > Perspective Warp). Net zoals dat werkt bij de oude functie ‘perspectiefpunt’ (vanishing point), selecteer je het gebied dat gecorrigeerd moet worden.  Nieuw is dat je nu 2 of meer dan 2 boxen kunt plaatsen, afhankelijk van het perspectief van de afbeelding. Plaats de punten zo dat ze recht op de lijnen lopen die je wilt wijzigen. Sleep de punten vervolgens zo tot je het gewenste resultaat bereikt. Je kunt ook gebruik maken van je toetsenbord. Gebruik de functietoets ‘shift’ samen met je linkermuisknop. Het perspectief wordt dan automatisch gecorrigeerd.

perspective warp screenshot photoshop

Hieronder zie je het eindresultaat:

Je ziet dat de muren nu mooi recht staan. Het perspectief klopt, terwijl de rest van de afbeelding niet wezenlijk veranderd is.