Ontwikkeling van Schatkist applicatie voor Zwijsen

Schatkist e-learning applicatie voor zwijssen

Hoe leer je leerlingen in het basisonderwijs op een goede manier 21e-eeuwse vaardigheden aan? Dat is een uitdaging waar Uitgeverij Zwijsen continu voor staat. Met de nieuwe Schatkist applicatie heeft de educatieve uitgeverij in ieder geval goede leerlingsoftware in handen om leerlingen in het basisonderwijs speels en doelgericht te laten ontwikkelen. Wij zijn er dan ook heel trots op dat wij deze applicatie mochten bouwen!

Schatkist applicatie

Schatkist is leerlingsoftware voor basisschoolleerlingen in groep 1 en 2. De basis van Schatkist wordt gevormd door spel, onderzoekend en ontwerpend leren. Het karakter Pompom staat hierbij centraal. Pompom heeft een probleem en de leerling helpt hem. Door spellen te spelen krijgt de leerling een beloning en ontwerpt daarmee een eigen oplossing voor Pompom. Schatkist kan zowel op school als thuis gespeeld worden op tablet of PC.

De sterke kanten van Schatkist zijn dat de leerling al spelenderwijs eerder aanbod herhaald kan oefenen. De leerling leert na te denken over het oplossen van een probleem met een computer (Computational thinking) en aan de hand van de scores wordt het niveau voor de leerling automatisch aangepast (Adaptiviteit).

Technische randvoorwaarden

De eerste contacten over de Schatkistapplicatie vonden in september 2018 plaats. Zwijsen had een aantal technische randvoorwaarden geformuleerd die voor het bouwen van Schatkist van belang waren. Dit waren onder meer:

  • De webapplicatie moest gebouwd worden op basis van ASP .NET Web Forms model
  • Frontend: HTML5 (JavaScript/HTML5/CSS, Ajax, jQuery)
    Responsiveness: De games moesten worden ontwikkeld voor desktop en tablet (liggend) en niet voor smartphones. Zwijsen had een aantal browsers en devices gedefinieerd waar Schatkist voor ontwikkeld en getest moest worden
  • De spellen moeten als losse modules worden gebouwd, om deep linking mogelijk te maken en om ze ook in andere producten te kunnen uitleveren.
  • De content moest per spel in een overkoepelend Content Management Systeem (CMS) beheerd moest worden. Dit betekende dat de content (JSON data, audio, video, images) geserialiseerd en gescheiden moest worden van de applicatie.
  • Adaptiviteit: Het moest mogelijk zijn content te koppelen aan niveau en dit volgens adaptiviteitsregels in te stellen

Een goede voorbereiding is het halve werk

Nadat we akkoord van Zwijsen hadden op ons projectvoorstel hebben we een 1 maand uitgetrokken om research te doen. In die periode hebben we ons in het project, de specifieke wensen en de benodigde techniek verdiept. Ook hebben we deze periode benut voor het stellen van vragen.

Ontwikkeling van de applicatie

Per 1 februari zijn we volop aan de slag gegaan met het bouwen van de Schatkistapplicatie. Hierbij hebben we de basis van de SCRUM werkwijze aangehouden. Vanuit het grote geheel hebben we in samenwerking met Zwijsen zo veel mogelijk kleine deelopdrachten geformuleerd. Deze hebben we volgens een vast ritme opgepakt, opgeleverd en getest. Elke week op een vaste datum was er een oplevering, op een vaste datum kwam feedback en op een vaste datum werden de aanpassingen opgeleverd. Elke 2 weken maakten we een duidelijk overzicht van de verwachtingen voor de volgende periode. Het project werd vanuit Zwijsen geweldig begeleid door Jeroen de Kovel, freelance ICT projectontwikkelaar. Half juli werd het project opgeleverd.

API koppelingen

Voor een goede integratie van Schatkist met het huidige Zwijsen systeem (ZWISS) hebben we 22 verschillende API’s gebouwd. Deze API’s waren onder meer nodig om de scores te koppelen aan het leerlingadministratiesysteem en om de moeilijkheidsgraad per leerling in te stellen en terug te koppelen met het overkoepelende CMS.

Schatkist, veelbelovende leerlingsoftware

De Schatkist applicatie is gericht op 7 verschillende doelgebieden waarin de leerling zich kan ontwikkelen:

Zwijsen Schatkist creatiespel

Onderzoekend en ontwerpend leren: Creatiespel

Dit is het centrale overkoepelende beloningsspel waarmee de leerling gemotiveerd wordt om steeds de spellen te spelen en te oefenen.

zwijsen schatkist rekenspel

Computational thinking: Overkoepelend rekenspel

De leerling kiest uit de pijlen en ‘programmeert’ zo een route naar Oma, Snoes of Loeloe

Zwijsen Schatkist Getalbegrip

Getalbegrip

Spelen met tellen, hoeveelheden en getalsymbolen

Zwijsen Schatkist Meten

Meten

Spelen met tijd, geld, vergelijken en ordenen

Zwijsen Schatkist Meetkunde

Meetkunde

Spelen met bouwen, spiegelen, patronen, figuren, vormen, plattegronden en ruimtelijke begrippen

Zwijsen Schatkist Zoemspel

Klanken en letters: Zoemspel

Met alle vriendjes in het letterhotel speelt de leerling met klanken, letters en woorden

Zwijsen Schatkist Woordenschat

Woordenschat

Spelen met de woorden uit de ankers en de woordenmachine van Tim

Ontwikkeling volgens nieuwste onderwijsinzichten

Met Schatkist ontwikkelt de leerling zich volgens de nieuwste onderwijsinzichten en leert hij / zij op een leuke manier 21e-eeuwse vaardigheden.

Een mooi resultaat

We zijn trots dat we in een tijdsbestek van een paar maanden succesvol de applicatie hebben opgeleverd. De samenwerking met Zwijsen verliep soepel en de projectbegeleiding was geweldig. Ook Zwijsen is tevreden over de samenwerking en de behaalde resultaten.

Meer weten over Schatkist?

Lees meer over Schatkist op de website van Zwijsen. Vragen over het realiseren van educatieve applicaties? Bel ons op 0168 476 144 of laat hier weten hoe wij contact met je op kunnen nemen.